Artykuły z kategorii: Nauka i szkolnictwo

Jakie są etapy oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?
Nauka i szkolnictwo

Jakie są etapy oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

Etapami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy są kluczowe elementy procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki nim pracodawca może zidentyfikować zagrożenia, ocenić ryzyko, a następnie wdrożyć odpowiednie środki prewencyjne i kontrolne.Identyfikacja zagrożeńPierwszym etapem oce