Artykuł sponsorowany

Oświetlenie ewakuacyjne - klucz do bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych

Oświetlenie ewakuacyjne - klucz do bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych

Bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, biurowych czy przemysłowych jest niezwykle istotne. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, awaria energetyczna czy zagrożenia chemiczne, kluczowe znaczenie ma prawidłowo zaprojektowane i działające oświetlenie ewakuacyjne. To ono prowadzi do wyjść ewakuacyjnych i umożliwia szybką oraz skuteczną ewakuację.

Rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego

W zależności od potrzeb i specyfiki obiektu, można wyróżnić kilka rodzajów oświetlenia ewakuacyjnego. Pierwszym z nich jest oświetlenie awaryjne, które ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu oświetlenia w przypadku awarii zasilania. Działa ono niezależnie od sieci energetycznej i jest zasilane z własnych źródeł energii, takich jak akumulatory czy baterie. Kolejnym rodzajem jest oświetlenie drogi ewakuacji, które wskazuje kierunek do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Składa się ono z oznakowania fotoluminescencyjnego, takiego jak strzałki czy napisy "wyjście", które świecą w ciemnościach. Ostatnim rodzajem jest oświetlenie antypanikowe, które ma na celu zapobiec panice w sytuacjach awaryjnych poprzez równomierne oświetlenie pomieszczeń.

Normy i przepisy dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie przepisami prawa, oświetlenie ewakuacyjne musi być zainstalowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach pracy, gdzie przebywa więcej niż 5 osób. Ponadto, wartości natężenia oświetlenia ewakuacyjnego muszą spełniać normy określone w normie PN-B 06200. W przypadku oświetlenia drogi ewakuacji natężenie światła powinno wynosić co najmniej 5 lx, a dla oświetlenia antypanikowego - co najmniej 0,5 lx.

Dobór i montaż systemów oświetlenia ewakuacyjnego

Wybór odpowiedniego systemu oświetlenia ewakuacyjnego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj budynku, jego wielkość czy przeznaczenie. Ważne jest, aby system był dostosowany do indywidualnych potrzeb i spełniał wymagania przepisów. Montaż oświetlenia ewakuacyjnego powinien być przeprowadzony przez specjalistów, którzy dokonają właściwego rozmieszczenia elementów oświetleniowych oraz zapewnią ich prawidłowe działanie. Warto również pamiętać o regularnych przeglądach i konserwacji systemu, aby utrzymać jego sprawność na najwyższym poziomie.