Artykuł sponsorowany

Na czym polegają badania psychologiczne dla kierowców?

Na czym polegają badania psychologiczne dla kierowców?

Badania psychologiczne dla kierowców to coraz częściej wymagany element procesu uzyskiwania prawa jazdy. Ich głównym celem jest ocena zdolności przyszłego kierowcy do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, a także wykrycie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. W Polsce badania te są obowiązkowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, D, CE, DE oraz dla kierowców zawodowych. Warto wiedzieć, na czym polegają te badania i jak się do nich przygotować.

Ocena zdolności psychomotorycznych

Pierwszym etapem badań psychologicznych dla kierowców w Jarocinie jest ocena zdolności psychomotorycznych. Testy te mają na celu sprawdzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkości reakcji oraz umiejętności podejmowania decyzji pod wpływem stresu. Przykłady takich testów to m.in. test "ruler drop" (sprawdzający czas reakcji na bodziec wzrokowy), test "pursuit rotor" (oceniający zdolność utrzymania celownika na poruszającym się obiekcie) czy test "Vienna Test System" (komputerowy system oceny zdolności psychomotorycznych).

Ocena funkcjonowania poznawczego

Kolejnym etapem są badania mające na celu ocenę funkcjonowania poznawczego kandydata na kierowcę. Testy te pozwalają ocenić zdolność koncentracji uwagi, pamięć, myślenie abstrakcyjne oraz zdolność do rozwiązywania problemów. Przykłady testów to m.in. test "d2" (sprawdzający koncentrację uwagi), test "Ravena" (oceniający inteligencję ogólną) czy test "Stroopa" (mierzący zdolność do hamowania reakcji na interferencję). Wyniki tych testów są istotne dla oceny, czy przyszły kierowca będzie w stanie szybko i sprawnie reagować na sytuacje drogowe.

Badanie osobowości

Oprócz oceny zdolności psychomotorycznych i funkcjonowania poznawczego, ważnym elementem badań psychologicznych dla kierowców jest badanie osobowości. Testy te mają na celu sprawdzenie cech charakteru, które mogą wpływać na zachowanie się kierowcy na drodze, takich jak agresja, impulsywność czy ryzykowne zachowania. Przykłady testów to m.in. kwestionariusz NEO FFI (oceniający pięć głównych wymiarów osobowości) czy test "IPIP" (oceniający różne aspekty osobowości). Wyniki tych testów pozwalają ocenić, czy przyszły kierowca będzie odpowiedzialny i przestrzegający przepisów na drodze.

Przygotowanie do badań

Aby uzyskać pozytywny wynik badań psychologicznych dla kierowców, warto dobrze się do nich przygotować. Przede wszystkim należy pamiętać o zdrowym stylu życia – odpowiedniej ilości snu, zrównoważonej diecie oraz regularnej aktywności fizycznej. Ponadto, warto zapoznać się z przykładowymi testami oraz ćwiczyć koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową.