Artykuł sponsorowany

Na czym polega uzyskanie certyfikatu energetycznego?

Na czym polega uzyskanie certyfikatu energetycznego?

Certyfikat energetyczny to dokument, który potwierdza efektywność energetyczną budynku lub lokalu. W ostatnich latach coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest dbanie o środowisko i oszczędzanie energii. Dlatego też, zarówno inwestorzy, jak i właściciele nieruchomości, coraz częściej decydują się na uzyskanie certyfikatu energetycznego. W Polsce obowiązek posiadania tego dokumentu wprowadzono w 2009 roku, a jego brak może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Przeczytaj również: Dlaczego pompy ciepła są opłacalne?

Jakie są rodzaje certyfikatów energetycznych?

W Polsce występują trzy rodzaje certyfikatów energetycznych – dla budynków mieszkalnych, dla budynków użyteczności publicznej oraz dla lokali mieszkalnych i użytkowych. Każdy z nich ma nieco inne wymagania i parametry, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać pozytywną ocenę efektywności energetycznej. Warto zwrócić uwagę na to, że certyfikaty energetyczne w Lublinie mogą być wystawiane przez uprawnionych audytorów energetycznych, którzy przeprowadzają szczegółowe badania i analizy dotyczące zużycia energii w danym obiekcie.

Posiadanie certyfikatu energetycznego przynosi szereg korzyści, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców czy najemców. Przede wszystkim dokument ten informuje o tym, jak efektywnie energetycznie jest dany budynek lub lokal, co pozwala na oszacowanie kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości. Ponadto, certyfikat energetyczny może wpłynąć na wartość rynkową nieruchomości – im lepsza klasa energetyczna, tym wyższa cena sprzedaży czy wynajmu. Wreszcie, posiadanie certyfikatu energetycznego jest wymogiem prawnym, a jego brak może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Jak przebiega proces uzyskania certyfikatu energetycznego?

Proces uzyskania certyfikatu energetycznego rozpoczyna się od zgłoszenia wniosku do uprawnionego audytora energetycznego. Następnie audytor przeprowadza wizję lokalną w celu zebrania danych dotyczących budynku lub lokalu, takich jak jego powierzchnia, ilość pomieszczeń czy rodzaj instalacji grzewczej. Kolejnym etapem jest analiza tych danych oraz obliczenie wskaźników energetycznych, takich jak zużycie energii na ogrzewanie, wentylację czy oświetlenie. Na podstawie tych informacji audytor sporządza certyfikat energetyczny, który zostaje przekazany właścicielowi nieruchomości. Warto dodać, że certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat od daty jego wystawienia.