Artykuł sponsorowany

Jak w praktyce wygląda filtrowanie mgły olejowej?

Jak w praktyce wygląda filtrowanie mgły olejowej?

W przemyśle maszynowym coraz częściej spotykamy się z koniecznością filtrowania mgły olejowej. Proces ten, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany, jest niezwykle istotny dla utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy. W niniejszym artykule przyjrzymy się celowi filtrowania mgły olejowej, przebiegowi tego procesu oraz technologiom stosowanym w praktyce.

Cel filtrowania mgły olejowej

Filtrowanie mgły olejowej ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w zakładach przemysłowych. W wyniku obróbki metali czy tworzyw sztucznych powstaje bowiem mgła olejowa, która może być szkodliwa dla zdrowia i powodować różnego rodzaju dolegliwości, takie jak podrażnienia skóry czy układu oddechowego. Ponadto, filtrowanie mgły olejowej pozwala na zachowanie czystości w miejscu pracy oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożarów, gdyż oleje używane do smarowania i chłodzenia narzędzi są łatwopalne. Dlatego też stosowanie odpowiednich systemów filtracji jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony środowiska.

Przebieg procesu filtrowania mgły olejowej

Proces filtrowania mgły olejowej rozpoczyna się od jej wychwycenia z powietrza w miejscu pracy. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia, takie jak odciągi, które zasysają powietrze zawierające mgłę olejową. Następnie powietrze jest kierowane do systemów filtracyjnych, gdzie następuje separacja mgły olejowej od czystego powietrza. W zależności od zastosowanego systemu filtracji, może to odbywać się na drodze mechanicznej (przy użyciu filtrów włókninowych, siatek czy separatorów cyklonowych) lub elektrostatycznej (poprzez wykorzystanie pola elektrostatycznego do przyciągania cząstek oleju). Po przefiltrowaniu powietrze jest zwykle wyprowadzane na zewnątrz budynku lub ponownie wprowadzane do hali produkcyjnej.

Technologie stosowane w praktyce

Na rynku dostępne są różne technologie i systemy filtracji mgły olejowej, które można dostosować do indywidualnych potrzeb zakładu produkcyjnego. Jednym z popularnych rozwiązań są filtry włókninowe, które skutecznie oddzielają cząstki oleju od powietrza dzięki swojej gęstej strukturze. Innym rozwiązaniem są separatory cyklonowe, które wykorzystują siłę odśrodkową do oddzielania mgły olejowej od powietrza. W przypadku dużych ilości mgły olejowej warto rozważyć zastosowanie systemów elektrostatycznych, które charakteryzują się wysoką skutecznością oraz niskim zużyciem energii.