Artykuł sponsorowany

Dlaczego temperatura w silosach powinna być regularnie kontrolowana?

Dlaczego temperatura w silosach powinna być regularnie kontrolowana?

Kontrola temperatury ziarna w silosach to kluczowy aspekt utrzymania jakości przechowywanych zbóż oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Nieodpowiednia temperatura może prowadzić do wzrostu pleśni, utraty wartości odżywczej oraz powstawania szkodliwych substancji. Właściwe monitorowanie temperatury pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, co jest niezbędne dla optymalizacji procesów magazynowania i przetwarzania zbóż.

Czynniki wpływające na temperaturę ziarna

Wiele czynników wpływa na temperaturę ziarna przechowywanego w silosach. Po pierwsze, wilgotność powietrza ma istotny wpływ na stabilność termiczną zbóż. Im wyższa wilgotność, tym większa szansa na kondensację i rozwój pleśni. Po drugie, temperatura otoczenia również wpływa na warunki panujące w silosie. W okresie letnim, wysokie temperatury zewnętrzne mogą prowadzić do przegrzewania ziarna i uszkodzenia jego struktury. Po trzecie, procesy biologiczne zachodzące wewnątrz ziarna, takie jak oddychanie czy fermentacja, generują ciepło, które może prowadzić do wzrostu temperatury w silosie. 

Metody kontroli temperatury ziarna w silosach

Istnieje kilka metod pozwalających na kontrolę temperatury ziarna w silosach. Jedną z nich jest stosowanie czujników temperatury, które są rozmieszczone w różnych miejscach silosu. Czujniki te mierzą temperaturę w czasie rzeczywistym i przesyłają informacje do systemu monitorującego. Inna metoda polega na wykorzystaniu termometrów szpilkowych, które są wbijane w ziarno w różnych miejscach silosu. Te narzędzia umożliwiają pomiar temperatury na różnych głębokościach i pozwala na identyfikację ewentualnych obszarów o podwyższonej temperaturze. Ponadto, stosuje się również termowizję, która pozwala na uzyskanie obrazu temperaturowego całej powierzchni ziarna.

Znaczenie kontroli temperatury dla jakości ziarna

Regularna kontrola temperatury ziarna w silosach ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego jakości. Wysoka temperatura może prowadzić do przyspieszenia procesów biologicznych, takich jak fermentacja czy rozkład białek, co z kolei wpływa na wartość odżywczą ziarna. Ponadto, niekontrolowany wzrost temperatury może sprzyjać rozwojowi pleśni i powstawaniu mikotoksyn, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego też, regularne monitorowanie temperatury pozwala na utrzymanie wysokiej jakości przechowywanych zbóż oraz minimalizację strat wynikających z ich uszkodzenia czy zepsucia.