Wyniki

5 EDYCJA – 6 stycznia 2018 r. – wyniki skonsolidowane: format pdf ; format xls

4 EDYCJA – 6 stycznia 2017 r. – wyniki skonsolidowane: format pdf ; format xls

3 EDYCJA – 6 stycznia 2016 r. – wyniki skonsolidowane: format pdf format xls

2 EDYCJA – 6 stycznia 2015 r. – skonsolidowane wyniki imprezy: formaty xls i pdf

1 EDYCJA – 6 stycznia 2014 r. – skonsolidowane wyniki imprezy