Regulamin 10K PARKING RELAY

Regulamin 10K PARKING RELAY

ORGANIZACJA

Organizatorem biegu jest Fundacja Bieganie.

TERMIN I MIEJSCE

6 stycznia 2017 r. na terenie Centrum Handlowego ARKADIA w Warszawie. Trasa biegu poprowadzona będzie na poziomie -1 parkingu podziemnego.

PROGRAM ZAWODÓW

9.00 – rozpoczęcie pracy biura zawodów, wydawanie numerów startowych i pałeczek sztafetowych

10.30 – odprawa dla uczestników serii pierwszej (przy strefie zmian na parkingu)

10.40 – rozgrzewka dla serii pierwszej (przy strefie zmian)

10.50 – prezentacja drużyn i ustawienia zawodników pierwszej zmiany na linii startu

11.00 – start pierwszej serii

11.40 – odprawa dla uczestników serii drugiej (obok strefy zmian na parkingu)

11.50 – rozgrzewka dla serii drugiej (przy strefie zmian)

12.00 – dekoracje

12.10 – prezentacja drużyn i ustawienia zawodników pierwszej zmiany drugiej serii na lini startu

12.15 – start drugiej serii

13.10 – dekoracje zwycięskich drużyn

Podział na serie wg. zadeklarowanych czasów. Pierwsza seria jest teoretycznie wolniejsza, druga szybsza.

Bieg odbędzie się na pętli o długości 1km. Każdy zawodnik pokonuje rundę dwukrotnie.

Limit czasu na pokonanie całego dystansu wynosi 60 minut.

UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które ukończyły 14 lat.

Drużyna składa się z pięciu osób. Pakiety startowe drużyn odbierają w biurze zawodów ich kapitanowie. Biuro będzie znajdować się na terenie CH ARKADIA na klatce schodowej Wisła, poziom -1 i będzie czynne w dniu zawodów od godziny 9.00. Osoba odbierająca numery startowe musi w biurze zawodów złożyć wydrukowane i podpisane przez wszystkich członków sztafety oświadczenia.

Pomiar czasu elektroniczny. Pomiar czasu zapewnia ENTRE TIMING. Chipy do pomiaru czasu przymocowane są do pałeczek sztafetowych. Sztafeta, która zgubi pałeczkę nie zostanie sklasyfikowana.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, napoje, poczęstunek.

Do startu zostanie dopuszczonych 120 prawidłowo zgłoszonych i opłaconych drużyn.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej imprezy.

Za poprawne zgłoszenie uważa się łącznie: wypełnienie przez kapitana zespołu internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej.

Zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie. Zmian w składzie drużyny można dokonywać do 4 stycznia.

KLASYFIKACJE

W zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:

- męska (dla drużyn z mężczyznami w składzie);

- mixed (tj. w której składzie reprezentowane są obie płci);

- kobiet (tj. w której składzie są wyłącznie panie)

Zwycięskie drużyny otrzymają trofea sportowe i nagrody.

OPŁATY

Opłata startowa drużyny wynosi:

do dnia 15 grudnia 2016 – 200 zł (40 zł od osoby).

od 16 grudnia 2016 – 250 zł (50 zł od osoby)

Opłatę należy wnieść przelewem na konto bankowe organizatora:

Fundacja Bieganie, Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa

Raiffeisen Polbank, nr rachunku: 64 1750 0012 0000 0000 2853 2277

W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyny.

Prośbę o wystawienie faktury prosimy kierować na adres kontakt@entretiming.pl. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres. Organizator nie wystawia faktur proforma.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie zgłoszonej przed 15 grudnia, opłata startowa zwracana jest po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20 zł. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Opłaty należy wnieść w ciągu 3 dni roboczych od zarejestrowania drużyny przez formularz zgłoszeniowy. Możliwość dokonywania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte z powodu wyczerpania się limitu miejsc.

ORGANIZACJA ZAWODÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane na piersiach.

Kolejność startu członków drużyny jest określona w zgłoszeniu. Zawodnik nie może pokonywać trasy więcej niż jeden raz.

Drużyna otrzymuje pałeczkę, którą w czasie biegu przekazują sobie kolejni biegnący zawodnicy. Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny.

Wejście zmieniającego zawodnika do strefy zmian następuje dopiero gdy do strefy zmian zbliża się zmieniany zawodnik. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania pleceń sędziów odpowiadających za organizację strefy zmian. W strefie zmian zawodnik ma obowiązek wykonywania poleceń sędziego, w szczególności dotyczących miejsca oczekiwania na zmianę. Zawodnik musi przejąć pałeczkę w strefie zmian.

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących strefy zmian (nie stosowanie się do poleceń sędziego strefy zmian, przekazanie pałeczki poza strefą zmian i innych) prowadzi do dyskwalifikacji.

Zawodnicy mogą parkować samochody na parkingu podziemnym CH Arkadia na poziomie -2. Przed i po biegu zawodnicy mają możliwość skorzystania z przebieralni i depozytu.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.